Personlig assistans enligt LSS

Vi är godkända utförare av personlig assistans enligt LSS (1993:387), Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Väljer du oss som assistansbolag kan du känna dig trygg med ditt val. Vi hjälper dig med allt gällande den personliga assistansen, administration och juridik. Personlig assistans kallas just ”personlig” för att den ska passa dig och dina behov. Vi vill att du ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt på dina egna villkor. Vi vill vara lyhörda och hjälpa dig med detta.

Du bestämmer själv vem som arbetar hos dig, vilka tider, vad som ska göras och hur det ska göras.

När du väljer oss som utförare, så startar vi upp vårt samarbete genom att skriva en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver exakt vad det är du vill ha hjälp med och hur du vill att vi hjälper dig. Genomförandeplanen följs upp med jämna mellanrum, för att säkerställa att alla vi som jobbar hos dig utför insatserna på det sätt du vill ha dem utförda.

Det som utförs hos dig och som avviker från det som står i genomförandeplanen dokumenteras av oss i den sociala journalen.

Att dokumentera vad som planeras, vad som genomförs och följs upp i verksamheten är vi enligt lag skyldiga att göra. Mer att läsa om detta finns i LSS(1993:387) 21 a §.

Kontakta oss för mer information om personlig assistans.

Vem har rätt till personlig assistans?

Det är din kommun eller Försäkringskassan som fattar beslut om du har rätt till personlig assistans.

För att kunna söka om personlig assistans måste du vara under 65 år och tro dig tillhöra någon av de tre personkretsarna i LSS. De tre personkretsarna är:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autism-liknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Utöver detta så måste du också ha behov av hjälp med de grundläggande behoven, vilka är:

Personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen.

Industristädning Vetlanda Vetlanda Kommun Logotype