Korttidsboende Högaberg

Vårt korttidsboende Högaberg ligger naturnära i Sjunnen, strax utanför Vetlanda. Det är ett litet och hemtrevligt boende, där vi hoppas att du ska trivas!

Vi erbjuder boende för personer med stora omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Verksamheten erbjuder en säker vård och omsorg med god kvalitet.

Du som bor hos oss ska uppleva trygghet och en meningsfull vardag. Vi utgår alltid ifrån den enskildes önskemål, behov och förutsättningar. Vi arbetar salutogent, vilket betyder att vi alltid försöker se det friska hos varje person.

Vår vision är att stärka individen och den utgår vi ifrån när vi utför vård och omsorg under ledorden kompetens, engagemang och omtanke.

Vi arbetar professionellt och ger det lilla extra med fokus på hög kvalitet, pålitlighet, trygghet och ständiga förbättringar. Vi arbetar för
att individen ska uppleva ett värdigt liv med välbefinnande.

När du kommer till oss gör vi en genomförandeplan för att vi ska få reda på hur du vill ha den vård och omsorg som du är i behov av utförd. Vi dokumenterar fortlöpande i din sociala journal när något händer som avviker från genomförandeplanen.

Att dokumentera vad som planeras, genomförs och följs upp i verksamheten är vi enligt lag skyldiga att göra. Mer att läsa om detta finns i Socialtjänstlag (2001:453) 11 kap. 5 §.

Du får också en kontaktperson när du kommer till oss, som blir den som kommer att stå dig närmast under din vistelse hos oss.

Vi erbjuder aktiviteter både enskilt och i grupp.

När kan du bo på korttidsboende?

Korttidsboende är en form av äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) där man bor en begränsad tid. Korttidsboende har personal dygnet runt. Att få en korttidsplats kräver biståndsbeslut och beviljas utifrån Socialtjänstlagen (2001:453). Det kan till exempel beviljas:

  • efter sjukhusvistelse om du har svårt att klara dig själv i hemmet.
  • som stöd för att kunna bo kvar hemma, du kanske klarar dig i hemmet, men har i kortare perioder behov av rehabilitering och/eller vila.
  • som avlastning för närstående. Om den som vårdar dig behöver åka bort eller kanske bara vila upp sig kan man ansöka om korttidsboende.
  • i väntan på plats på permanent särskilt boende. Om du redan har blivit beviljad särskilt boende, men ännu inte fått någon plats, och du verkligen inte klarar dig själv i hemmet, kan du ansöka om korttids i avvaktan på permanent plats. Du kan då inte tacka nej till den permanenta plats som du erbjuds.
Industristädning Vetlanda Metsä Tissue Logotype
Industristädning Vetlanda Migrationsverket Logotype
Industristädning Vetlanda Vetlanda Kommun Logotype